ZƏNG MƏRKƏZİ

Call center (zəng mərkəzi)- böyük həcmdə gələn və gedən zənglərin ötürülməsi üçün istifadə olunan mərkəzləşdirilmiş ofisdir. Call center tərəfindən gələn zənglərin qəbulu məhsulun dəstəyini və istehlakçılar tərəfindən yaranan sualların cavablandırmasını təmin edir. Zəng mərkəzi tərəfindən gedən zənglərə telemarketing deyilir. Onun köməyilə potensial müştərilərə məhsulun reklamını və ya satışını həyata keçirmək mümkündür.

Call- Centre xidmətlərindən yalnız iri müəssisələrin istifadə etməsi haqqında geniş məlumat yayılmışdır.Lakin bu düzgün fikir deyil, nəzərə alsaq ki, istənilən şirkətin tez və ya gec öz müştəriləri ilə kontakt yaratmağı zərurətdir.

Bəs Outbound IVR nədir?

Əvvəldən hazırlanmış səs qeydləri sayəsində, hədəf kütlə ilə cüt istiqamətli ünsiyyət qurulmasını təmin edən bir xidmətdir. Outbound IVR mesajını alan kəslər, telefon düymələri vasitəsilə özlərinə təqdim edilən məzmun ilə qarşılıqlı təsirə keçərlər (qeydiyyatdan buraxma, anket və s) və ya istəsələr IVR kurgusundaki əlaqədar rəqəmi yığaraq, başqa bir nömrəyə (Çağrı Yönlendirme funksiyası ilə) köçürülə bilər. Xüsusilə iş gedişinizi sürətləndirən, müştəri məlumat alma müddətini qısaldan və işçiləriniz səmərəsini artıran bir quruluşdadır. Ayrıca yüksək sayda geri dönüş almaq üçün ən ideal çözümdür.Çox sayda təşkilat, hədəf kütlələrinə telefonla çatır. Avtomobil firmaları test sürüsünə dəvət edir, hüquq büroları alacaq təqibi üçün axtarır, restoranlar yeni şöbə açılışını eşitdirir ... Ancaq müştəri portfeli genişləndikcə xaricə edilən zəngləri çətinləşməyə başlayır və səmərə düşər. Çünki mövcud zəng mərkəzi personalı (müştəri nümayəndələri) ehtiyacı qarşılaya vəziyyətə gəlir. Zəng mərkəzlərinin ən azılı düşmənləri, məşğul tonu və çatıla nömrələri. Nəticəsiz qalan axtarışlar üzündən böyük zaman itirilər və iş gücü məhsuldar istifadə edilə bilməz.

Outbound IVR, müştəri nümayəndələrini, yalnız telefon açıb görüşməyə razılıq verən müştərilərlə danışdırar