MOBİL MARKETİNG

Mobil cihazların köməyi ilə SMS (Short Message Service) xidmətlərini təklif edir.Xidmətlər 2000-ci ildə Avropa və Asiyada, daha sonra bütün dünyada tanınmışdır. Telefonlara,smartfonlara və digər portativ cihazlara xüsusi bir məlumatın çatdırılması üçün nəzərdə tutulan bir təqdimat fəaliyyətidir. Elektron kanallardan istifadə edərək, mətn, şəkil, və səs mesajı kimi reklamları həyata keçirir. Hal-hazırda Bulk sms Mobile Marketinqin ən çox istifadə olunan növüdür.